Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Køb og betaling af abonnementsaftaler

Ved køb af abonnementsaftaler – f.eks. medlemskaber og andre løbende ydelser - godkender kunden at UniFitness er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.

Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til at UniFitness må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (måned) så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder. UniFitness er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden. 

Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Indgåede abonnementsaftaler er gældende indtil de opsiges af UniFitness eller kunden. Opsigelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Opsigelse af abonnementsaftaler samt fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages via Medlemslogin fra foreningens hjemmeside. Ved kortudløb kommer der automatisk en mail med påmindelse om at kortoplysninger skal fornyes. 

Den månedlige abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra UniFitness ændres med et varsel på 45 dage til udgangen af en måned. Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet.
 

Fortrydelsesret

I henhold til Forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden. Betalinger for deltagelse i aktiviteter kan som udgangspunkt ikke refunderes medmindre andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten.
 

Behandling af personoplysninger

UniFitness har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordrer i vores webshop. UniFitness indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.

De personoplysninger der behandles er navn, adresse og e-mail adresse.

Der registreres ikke personfølsomme oplysninger såsom cpr. nr. eller konto-/kortnumre.

Ved handel gennem webshoppen på www.unifitness.aau.dk registreres personoplysninger med det formål at kunne levere de bestilte varer. Når sådanne oplysninger registreres, sikrer UniFitness at det sker med brugerens samtykke samt at det klart fremgår, hvilke oplysninger der registreres.

Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.

I overensstemmelse med Persondataloven vil UniFitness som dataansvarlig give enhver der begærer det meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om; 1) hvilke oplysninger der behandles, 2) behandlingens formål, 3) hvem der måtte modtage oplysningerne samt 4) hvorfra oplysningerne stammer.

En registreret bruger kan til enhver tid over for UniFitness gøre indsigelse mod at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.
 

Kontakt og virksomhedsoplysninger

UniFitness’ fulde virksomhedsnavn, adresse og kontaktoplysning er:

UniFitness
Fibigerstræde 15
9220 Aalborg Øst
CVR-nr.: 28389833


E-mail: info@unifitness.s-et.aau.dk

Gå tilbage til tilmelding